HVEM ER NORSK SELSKAP FOR GJENOPPLIVING AS?

Norsk Selskap for Gjenoppliving AS har ett hovedmål: Å bidra til økt overlevelse ved akutt, uventet hjertestans!

I dag rammes i overkant av 3000 personer i Norge av akutt uventet hjertestans utenfor sykehus, hvert år! Opp mot 70% av disse skjer hjemme, og opp mot 70% av dem som rammes er menn. Gjennomsnittsalder er i underkant av 70 år.

Hvordan kan vi bidra til økt overlevelse? – Det kan vi ved å bidra til at enda flere personer i Norge lærer seg kvalitetsmessig god hjerte- og lungeredning (HLR)!

Norsk Selskap for Gjenoppliving AS har fokus på instruktørutdanning. Vi holder instruktørkurs både i helsesektoren og hos andre bedrifter og lag som ønsker egne instruktører. Uten instruktører, blir det vanskelig å lære kvalitetsmessig god HLR!

Selskapet har to personer ansatt.

  • Evelyn Støen er ansatt som daglig leder. Hun er en svært erfaren instruktør og hovedinstruktør. I tillegg til ansvar for driften av selskapet, har hun hovedansvaret for kursaktiviteten.
  • Ida Svevad er ansatt som kontormedarbeider, og har ansvar for driften av nettbutikken. Hun er tilstede på kontoret tirsdager og fredager, og varer sendes ut disse dagene.

HVA TILBYR NORSK SELSKAP FOR GJENOPPLIVING AS?

Norsk Selskap for Gjenoppliving AS ønsker å bidra til økt overlevelse ved akutt, uventet hjertestans. Dette gjøres gjennom

  • å distribuere Norsk Resuscitasjonsråd’s (NRR) kursmateriell for DHLR («hjertestarterkurs»), HHLR (HLR for helsepersonell) og AHLR (Avansert hjerte- og lungeredning)
  • å distribuere kvalitetsmessig godt øvingsmateriell til HLR-opplæring fra Laerdal Medical 
  • å tilby kurs i HLR og førstehjelp – med hovedvekt på instruktørutdanning i NRR’s kurs.

HLR-kursene vi tilbyr, er utviklet av Norsk Resuscitasjonsråd. Førstehjelpskursene er utviklet av Norsk Førstehjelpsråd.

HVEM EIER NORSK SELSKAP FOR GJENOPPLIVING AS?

Selskapet er et heleid datterselskap av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR). NRR er det fagrådet i Norge som setter retningslinjer for HLR, på bakgrunn av internasjonal forskning.

NRR består av en gruppe svært dedikerte leger og sykepleiere, som i all hovedsak gjør arbeidet for NRR på dugnad. Norsk Selskap for Gjenoppliving AS jobber for å bidra økonomisk til videre drift av fagrådet NRR.

Det er ingen personlige eierinteresser i Norsk Selskap for Gjenoppliving AS. Et overskudd i selskapet vil gå direkte til videre drift av fagrådet NRR og det viktige arbeidet som gjøres der.

Fagrådet NRR skal fortsatt jobbe med kursutvikling og kvalitetssikring av sine kurs. Norsk Selskap for Gjenoppliving AS vil følge fagrådets krav til hvordan NRR’s kurs skal kjøres og hvordan nye instruktører skal utdannes.