Åndedrettsvern FFP3 RD flergangsmaske med ventil

kr200.00

FFP3 flergangsmaske – Gjenbrukbar

FFP3 maske som brukes av helsevesen i flere land i Europa. Godt egnet for alle som skal ut å fly og spesiellt «frekvent flyers», da masken kan desinfiseres og gjenbrukes mange ganger.

Kontollert og godkjent på testlaboratorium på Kjeller, Norge, mai 2020. Produsert av Filter Service.

Denne kan desinfiseres og brukes flere ganger som personlig maske.

Den filtrerende halvmasken FS-33V W FFP3 R D for åndedrettsvern mot partikler oppfyller kravene i den harmoniserte standarden EN 149: 2001 + A1: 2009 brukt for å bekreftesamsvar med relevant EU-harmoniseringslovgivning: FORORDNING (EU) 2Ot61425 EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET av 9. mars 2016 om personlig verneutstyr og om oppheving av Rådets direktiv 89/686 / EØF.

1 på lager

Produktnr: 25207 Kategori: