Monthly Archives: februar 2020

Gjenoppliving av nyfødte

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) har de siste årene jobbet med å implementere et nasjonalt kurs i gjenoppliving av nyfødte, hvor målgruppen for utøverkurset på 3 timer er alt helsepersonell som i
sitt kliniske virke vil måtte kunne håndtere en dårlig nyfødt. Fokus er på de viktige tiltakene de første 10 minutter etter fødsel.